Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

CR Adviescommissie

dinsdag 7 mei 2024

19:30 - 22:00
Locatie

CR Raadzaal

Voorzitter
Carina Gimblett
Toelichting

• Deze vergadering is toegankelijk voor publiek.
• De vergadering is te volgen via www.cranendonck.nl/webcast.
• De agenda en stukken zijn te raadplegen via www.cranendonck.nl/raadsinformatie
• Voor alle bestemmingsplannen verwijzen we naar Regels op de kaart - Omgevingsloket (overheid.nl)
• Aansluitend aan de vergadering vindt het Vragenuur plaats. Hierin kunnen raadsleden en commissieleden vragen stellen aan het college.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:04 - 00:00:40 - Carina Gimblett-van Weert
  00:00:45 - 00:01:34 - Carina Gimblett-van Weert
  00:01:34 - 00:01:36 - Geert Rijkers
  00:01:36 - 00:01:37 - Carina Gimblett-van Weert
  00:01:37 - 00:04:02 - Martien Belien
  00:04:02 - 00:04:06 - Carina Gimblett-van Weert
  00:04:06 - 00:05:22 - Marcel Lemmen
  00:05:22 - 00:05:25 - Carina Gimblett-van Weert
  00:05:25 - 00:05:37 - Martien Belien
  00:05:37 - 00:05:41 - Carina Gimblett-van Weert
  00:05:41 - 00:06:06 - Martien Belien
  00:06:06 - 00:06:15 - Carina Gimblett-van Weert
  00:06:15 - 00:06:24 - Marcel Lemmen
  00:06:25 - 00:06:38 - Martien Belien
  00:06:38 - 00:06:40 - Carina Gimblett-van Weert
  00:06:40 - 00:06:46 - Marcel Lemmen
  00:06:46 - 00:06:51 - Carina Gimblett-van Weert
  00:06:52 - 00:07:42 - Geert Rijkers
  00:07:42 - 00:07:45 - Carina Gimblett-van Weert
  00:07:45 - 00:08:04 - Marcel Lemmen
  00:08:06 - 00:08:16 - Carina Gimblett-van Weert
  00:08:16 - 00:09:05 - Peter Beelen
  00:09:05 - 00:09:09 - Carina Gimblett-van Weert
  00:09:09 - 00:10:45 - Hennie Driessen
  00:10:45 - 00:10:48 - Carina Gimblett-van Weert
  00:10:48 - 00:11:04 - Peter Beelen
  00:11:04 - 00:11:06 - Carina Gimblett-van Weert
  00:11:06 - 00:11:50 - Hennie Driessen
  00:11:51 - 00:11:57 - Peter Beelen
  00:11:58 - 00:12:06 - Hennie Driessen
  00:12:07 - 00:12:10 - Carina Gimblett-van Weert
  00:12:10 - 00:12:42 - Willem Swinkels
  00:12:42 - 00:12:44 - Carina Gimblett-van Weert
  00:12:44 - 00:13:43 - Hennie Driessen
  00:13:44 - 00:17:43 - Carina Gimblett-van Weert
 2. 1

  00:14:00 - 00:17:43 - Carina Gimblett-van Weert
 3. 2

  00:16:44 - 00:17:43 - Carina Gimblett-van Weert
 4. 3

  Voor het spreekrecht hebben zich gemeld:

  • Mevrouw Koevoets namens RTV Horizon spreekt over het aanwijzen van lokale omroep Cranendonck; punt 5.
  • De heer Van Beek namens Stichting Beekenbos spreekt over de verlening van een verklaring van geen bezwaar Keunenhoek; punt 8.
  00:17:11 - 00:17:43 - Carina Gimblett-van Weert
  00:17:44 - 00:19:47 - Gast 1
  00:19:47 - 00:19:59 - Carina Gimblett-van Weert
  00:19:59 - 00:20:00 - Martien Belien
  00:20:00 - 00:20:17 - Marina Liebregts
  00:20:17 - 00:20:18 - Carina Gimblett-van Weert
  00:20:18 - 00:20:20 - Carina Gimblett-van Weert
  00:20:20 - 00:20:27 - Gast 1
  00:20:27 - 00:20:43 - Carina Gimblett-van Weert
  00:20:43 - 00:20:49 - Frans Strik
  00:20:49 - 00:20:50 - Carina Gimblett-van Weert
  00:20:50 - 00:20:55 - Gast 1
  00:20:55 - 00:21:12 - Carina Gimblett-van Weert
  00:21:12 - 00:22:01 - Frans Strik
  00:22:01 - 00:22:11 - Carina Gimblett-van Weert
  00:22:11 - 00:22:21 - Gast 1
  00:22:21 - 00:22:26 - Frans Strik
  00:22:26 - 00:22:27 - Gast 1
  00:22:27 - 00:23:09 - Carina Gimblett-van Weert
  00:23:09 - 00:26:11 - Gast 1
  00:26:11 - 00:26:18 - Carina Gimblett-van Weert
  00:26:18 - 00:26:45 - Sascha van Lent
  00:26:45 - 00:27:11 - Gast 1
  00:27:11 - 00:27:13 - Sascha van Lent
  00:27:13 - 00:27:14 - Gast 1
  00:27:14 - 00:27:32 - Sascha van Lent
  00:27:32 - 00:27:34 - Carina Gimblett-van Weert
  00:27:34 - 00:28:56 - Gast 1
  00:28:56 - 00:28:59 - Carina Gimblett-van Weert
  00:28:59 - 00:29:16 - Peter Beelen
  00:29:16 - 00:29:17 - Carina Gimblett-van Weert
  00:29:17 - 00:29:52 - Gast 1
  00:29:52 - 00:29:53 - Carina Gimblett-van Weert
  00:29:53 - 00:30:38 - Peter Beelen
  00:30:38 - 00:30:39 - Carina Gimblett-van Weert
  00:30:39 - 00:30:41 - Gast 1
  00:30:41 - 00:30:44 - Carina Gimblett-van Weert
  00:30:44 - 00:31:04 - Gast 1
  00:31:04 - 00:31:09 - Carina Gimblett-van Weert
  00:31:09 - 00:31:28 - Yuri van Buul
  00:31:28 - 00:32:10 - Gast 1
  00:32:10 - 00:32:29 - Yuri van Buul
  00:32:29 - 00:32:30 - Gast 1
  00:32:30 - 00:32:31 - Yuri van Buul
  00:32:31 - 00:32:32 - Gast 1
  00:32:32 - 00:32:35 - Yuri van Buul
  00:32:35 - 00:33:42 - Carina Gimblett-van Weert
 5. 4

  Het Centraal Orgaan opvang Asielzoeker (COA) wenst het gebruik van de voormalige Nassau-Dietz kazerne als asielzoekerscentrum (AZC) voor de huisvesting van 1.500 asielzoekers ook na 1 juli 2024 voort te zetten en heeft hiervoor een aantal aanvragen voor een omgevingsvergunning ingediend. Voor het continueren van de AZC en de bijgeplaatste bebouwing is een verklaring van geen bedenkingen van de raad nodig. Op grond van de samenwerkingsovereenkomst met COA heeft de gemeente een inspanningsverplichting in deze kwestie. Het plan omvat ook een aantal voorschriften die vooral te maken hebben met de sociale veiligheid.  Het college stelt voor om het voornemen kenbaar te maken om de verklaring van geen bedenkingen te verlenen voor het continueren van de AZC en de bijgeplaatste bebouwing (portiersloge en GGD-gebouw).

  01:05:31 - 01:06:45 - Carina Gimblett-van Weert
  01:06:45 - 01:06:47 - Karel Boonen
  01:06:47 - 01:06:49 - Paul Coenegracht
  01:06:49 - 01:06:59 - Karel Boonen
  01:06:59 - 01:07:34 - Carina Gimblett-van Weert
  01:07:35 - 01:10:06 - Paul Coenegracht
  01:10:06 - 01:10:11 - Carina Gimblett-van Weert
  01:10:11 - 01:11:15 - Willem Swinkels
  01:11:15 - 01:11:20 - Carina Gimblett-van Weert
  01:11:20 - 01:11:49 - Koen van Laarhoven
  01:11:51 - 01:11:54 - Carina Gimblett-van Weert
  01:11:54 - 01:13:02 - Yuri van Buul
  01:13:02 - 01:13:05 - Carina Gimblett-van Weert
  01:13:05 - 01:13:37 - Yuri van Buul
  01:13:38 - 01:13:44 - Carina Gimblett-van Weert
  01:13:44 - 01:14:04 - Geert Rijkers
  01:14:05 - 01:14:14 - Carina Gimblett-van Weert
  01:14:14 - 01:23:17 - Karel Boonen
  01:23:17 - 01:23:18 - Gast 3
  01:23:18 - 01:23:19 - Karel Boonen
  01:23:19 - 01:24:06 - Gast 3
  01:24:06 - 01:24:11 - Geert Rijkers
  01:24:11 - 01:24:43 - Gast 3
  01:24:43 - 01:24:46 - Carina Gimblett-van Weert
  01:24:46 - 01:24:49 - Geert Rijkers
  01:24:49 - 01:24:59 - Carina Gimblett-van Weert
  01:25:00 - 01:25:23 - Willem Swinkels
  01:25:23 - 01:25:25 - Carina Gimblett-van Weert
  01:25:25 - 01:26:01 - Karel Boonen
  01:26:01 - 01:26:07 - Carina Gimblett-van Weert
  01:26:07 - 01:26:25 - Willem Swinkels
  01:26:26 - 01:27:08 - Karel Boonen
  01:27:08 - 01:27:14 - Carina Gimblett-van Weert
  01:27:14 - 01:27:45 - Yuri van Buul
  01:27:45 - 01:27:50 - Carina Gimblett-van Weert
  01:27:51 - 01:27:56 - Karel Boonen
  01:27:56 - 01:28:04 - Carina Gimblett-van Weert
  01:28:04 - 01:29:07 - Gast 2
  01:29:07 - 01:29:08 - Yuri van Buul
  01:29:08 - 01:29:10 - Carina Gimblett-van Weert
  01:29:10 - 01:29:14 - Yuri van Buul
  01:29:14 - 01:29:15 - Gast 2
  01:29:15 - 01:29:17 - Carina Gimblett-van Weert
  01:29:17 - 01:29:26 - Gast 2
  01:29:26 - 01:29:44 - Carina Gimblett-van Weert
  01:29:44 - 01:29:55 - Gast 2
  01:29:55 - 01:30:22 - Carina Gimblett-van Weert
  01:30:22 - 01:31:02 - Wouter Boelens
  01:31:02 - 01:31:03 - Carina Gimblett-van Weert
  01:31:03 - 01:31:11 - Yuri van Buul
  01:31:11 - 01:31:13 - Carina Gimblett-van Weert
  01:31:13 - 01:33:34 - Wouter Boelens
  01:33:34 - 01:33:40 - Carina Gimblett-van Weert
  01:33:40 - 01:36:20 - Willem Swinkels
  01:36:21 - 01:36:27 - Carina Gimblett-van Weert
  01:36:28 - 01:38:57 - Koen van Laarhoven
  01:38:57 - 01:39:03 - Carina Gimblett-van Weert
  01:39:03 - 01:41:05 - Yuri van Buul
  01:41:05 - 01:41:10 - Carina Gimblett-van Weert
  01:41:10 - 01:43:04 - Geert Rijkers
  01:43:04 - 01:43:27 - Carina Gimblett-van Weert
  01:54:27 - 01:54:33 - Carina Gimblett-van Weert
  01:54:47 - 01:55:01 - Carina Gimblett-van Weert
  01:55:13 - 01:56:28 - Carina Gimblett-van Weert
 6. 5

  Het Commissariaat voor de Media heeft twee aanwijzingsaanvragen ontvangen voor de functie van lokale omroep voor gemeente Cranendonck. Een commissie bestaande uit media-experts heeft hierover geadviseerd.


  Het college stelt voor om RTV Horizon aan te wijzen als lokale omroep voor de periode van 2024-2028 en om in te stemmen met het Programmabeleid Bepalende Orgaan van RTV Horizon.


  Dhr. Van Tulden van RTV Horizon en mevr. Lenssen van Studio24 zijn uitgenodigd om deel te nemen aan dit agendapunt.

  00:33:02 - 00:33:42 - Carina Gimblett-van Weert
  00:33:53 - 00:34:14 - Carina Gimblett-van Weert
  00:34:14 - 00:34:19 - Gast 2
  00:34:19 - 00:34:21 - Carina Gimblett-van Weert
  00:34:21 - 00:34:42 - Gast 3
  00:34:42 - 00:35:20 - Carina Gimblett-van Weert
  00:35:20 - 00:35:41 - Marina Liebregts
  00:35:41 - 00:35:51 - Carina Gimblett-van Weert
  00:35:51 - 00:35:53 - Gast 3
  00:35:53 - 00:35:55 - Marina Liebregts
  00:35:55 - 00:36:01 - Carina Gimblett-van Weert
  00:36:01 - 00:36:19 - Anja van de Burgt-Briels
  00:36:19 - 00:36:20 - Carina Gimblett-van Weert
  00:36:20 - 00:36:49 - Gast 3
  00:36:49 - 00:36:52 - Carina Gimblett-van Weert
  00:36:52 - 00:37:05 - Anja van de Burgt-Briels
  00:37:06 - 00:37:09 - Carina Gimblett-van Weert
  00:37:09 - 00:37:56 - Gast 2
  00:37:56 - 00:37:57 - Carina Gimblett-van Weert
  00:37:57 - 00:39:01 - Gast 3
  00:39:01 - 00:39:04 - Carina Gimblett-van Weert
  00:39:04 - 00:39:16 - Anja van de Burgt-Briels
  00:39:16 - 00:39:47 - Gast 3
  00:39:47 - 00:39:51 - Carina Gimblett-van Weert
  00:39:51 - 00:40:02 - Gast 2
  00:40:02 - 00:40:08 - Carina Gimblett-van Weert
  00:40:08 - 00:40:23 - Wouter Boelens
  00:40:25 - 00:40:26 - Carina Gimblett-van Weert
  00:40:26 - 00:40:38 - Gast 2
  00:40:39 - 00:40:40 - Carina Gimblett-van Weert
  00:40:40 - 00:41:26 - Gast 3
  00:41:26 - 00:41:31 - Carina Gimblett-van Weert
  00:41:31 - 00:42:04 - Marina Liebregts
  00:42:04 - 00:42:05 - Carina Gimblett-van Weert
  00:42:05 - 00:42:19 - Gast 2
  00:42:19 - 00:42:20 - Carina Gimblett-van Weert
  00:42:20 - 00:42:22 - Carina Gimblett-van Weert
  00:42:22 - 00:42:50 - Marina Liebregts
  00:42:50 - 00:42:51 - Gast 2
  00:42:51 - 00:42:52 - Carina Gimblett-van Weert
  00:42:52 - 00:43:04 - Gast 2
  00:43:05 - 00:43:07 - Gast 2
  00:43:07 - 00:43:08 - Marina Liebregts
  00:43:08 - 00:43:09 - Carina Gimblett-van Weert
  00:43:09 - 00:43:12 - Marina Liebregts
  00:43:12 - 00:43:19 - Gast 2
  00:43:21 - 00:43:27 - Carina Gimblett-van Weert
  00:43:27 - 00:44:02 - Frans Strik
  00:44:02 - 00:45:57 - Gast 3
  00:45:57 - 00:45:58 - Frans Strik
  00:45:58 - 00:46:05 - Carina Gimblett-van Weert
  00:46:05 - 00:46:06 - Frans Strik
  00:46:06 - 00:46:08 - Carina Gimblett-van Weert
  00:46:08 - 00:46:16 - Frans Strik
  00:46:16 - 00:46:37 - Gast 2
  00:46:37 - 00:46:43 - Frans Strik
  00:46:43 - 00:46:44 - Gast 2
  00:46:44 - 00:46:48 - Frans Strik
  00:46:48 - 00:46:52 - Carina Gimblett-van Weert
  00:46:52 - 00:47:19 - Frans Strik
  00:47:19 - 00:47:21 - Carina Gimblett-van Weert
  00:47:21 - 00:48:14 - Gast 3
  00:48:14 - 00:48:19 - Frans Strik
  00:48:19 - 00:48:21 - Carina Gimblett-van Weert
  00:48:21 - 00:48:30 - Frans Strik
  00:48:30 - 00:48:32 - Gast 3
  00:48:32 - 00:48:33 - Carina Gimblett-van Weert
  00:48:33 - 00:48:35 - Frans Strik
  00:48:35 - 00:49:53 - Gast 3
  00:49:53 - 00:50:32 - Frans Strik
  00:50:33 - 00:50:58 - Gast 2
  00:50:58 - 00:51:02 - Frans Strik
  00:51:02 - 00:51:04 - Carina Gimblett-van Weert
  00:51:04 - 00:51:09 - Frans Strik
  00:51:09 - 00:51:28 - Carina Gimblett-van Weert
  00:51:29 - 00:52:06 - Wouter Boelens
  00:52:06 - 00:52:17 - Carina Gimblett-van Weert
  00:52:17 - 00:52:19 - Marina Liebregts
  00:52:19 - 00:52:24 - Carina Gimblett-van Weert
  00:52:24 - 00:53:55 - Andr\u00e9 Oud
  00:53:56 - 00:54:05 - Carina Gimblett-van Weert
  00:54:05 - 00:54:13 - Andr\u00e9 Oud
  00:54:13 - 00:54:16 - Carina Gimblett-van Weert
  00:54:16 - 00:56:01 - Anja van de Burgt-Briels
  00:56:01 - 00:56:06 - Carina Gimblett-van Weert
  00:56:06 - 00:57:03 - Frans Strik
  00:57:03 - 00:58:50 - Carina Gimblett-van Weert
 7. 6

  Op 14 maart 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd om de aanduiding “plattelandswoning” aan het perceel De Branten 2 en 4 te Soerendonk toe te kennen in plaats van “agrarische bedrijfswoning”. Door het toekennen van de aanduiding plattelandswoning mag de woning bewoond worden door personen die geen binding hebben met het ter plaatse agrarische bedrijf.


  Het college stelt voor om het bestemmingsplan De Branten 2-4 te Soerendonk, samen met de bijgevoegde nota ambtshalve wijzigingen én geen exploitatieplan vast te stellen.

  01:55:18 - 01:56:28 - Carina Gimblett-van Weert
  01:56:28 - 01:56:41 - Sascha van Lent
  01:56:41 - 01:56:47 - Carina Gimblett-van Weert
  01:56:47 - 01:57:01 - Willem Swinkels
  01:57:01 - 01:57:04 - Carina Gimblett-van Weert
  01:57:04 - 01:57:07 - Andr\u00e9 Oud
  01:57:07 - 01:57:10 - Carina Gimblett-van Weert
  01:57:10 - 01:57:14 - Wim Aarts
  01:57:14 - 01:57:17 - Carina Gimblett-van Weert
  01:57:17 - 01:57:20 - Carry van Rooij
  01:57:20 - 01:58:23 - Carina Gimblett-van Weert
 8. 7

  Op 8 oktober 2021 is verzocht om medewerking te verlenen om de genoemde
  locatie aan de Fabrieksstraat 100 in Budel, in zijn geheel te betrekken bij het bedrijventerrein 'Airpark en Fabrieksstraat'. Er werd verzocht om de bestemming te wijzigen in 'bedrijventerrein', waarbij de bestaande bedrijfswoning komt te vervallen.


  Het college stelt voor om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen inclusief de aanpassingen uit de nota zienswijzen.

  01:57:28 - 01:58:23 - Carina Gimblett-van Weert
  01:58:23 - 01:58:49 - Paul Coenegracht
  01:58:49 - 01:58:54 - Carina Gimblett-van Weert
  01:58:54 - 01:59:18 - Willem Swinkels
  01:59:18 - 01:59:25 - Carina Gimblett-van Weert
  01:59:25 - 01:59:50 - Koen van Laarhoven
  01:59:50 - 01:59:54 - Carina Gimblett-van Weert
  01:59:54 - 01:59:59 - Yuri van Buul
  01:59:59 - 02:00:02 - Carina Gimblett-van Weert
  02:00:02 - 02:00:15 - Carry van Rooij
  02:00:15 - 02:01:26 - Carina Gimblett-van Weert
 9. 8

  Op 22 december 2023 heeft de gemeente een vergunningaanvraag ontvangen met het verzoek medewerking te verlenen aan het realiseren van natuur aan de Keunenhoek ong. in Budel. De initiatiefnemer is een stichting die als doel heeft om CO2 uitstoot van haar donateurs te compenseren door het beplanten van onrendabele agrarische grond of door het opknappen van een vervallen bos. Met deze natuurbossen wil de initiatiefnemer de biodiversiteit vergroten. Volgens het bestemmingsplan is het niet toegestaan natuur te realiseren op agrarische grond. Om af te wijken van het bestemmingsplan is een omgevingsvergunning nodig met ruimtelijke onderbouwing en verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad.


  Het college stelt voor om in te stemmen met de ruimtelijke onderbouwing, een verklaring van geen bedenkingen af te geven en geen exploitatieplan vast te stellen.

  00:57:30 - 00:58:50 - Carina Gimblett-van Weert
  00:58:50 - 00:59:47 - Koen van Laarhoven
  00:59:49 - 01:00:10 - Carina Gimblett-van Weert
  01:00:10 - 01:00:56 - Geert Rijkers
  01:00:56 - 01:00:58 - Carina Gimblett-van Weert
  01:00:58 - 01:01:08 - Andr\u00e9 Oud
  01:01:09 - 01:01:17 - Geert Rijkers
  01:01:17 - 01:01:18 - Carina Gimblett-van Weert
  01:01:18 - 01:01:22 - Andr\u00e9 Oud
  01:01:22 - 01:01:26 - Carina Gimblett-van Weert
  01:01:26 - 01:01:29 - Geert Rijkers
  01:01:30 - 01:01:31 - Carina Gimblett-van Weert
  01:01:31 - 01:01:33 - Andr\u00e9 Oud
  01:01:33 - 01:01:35 - Geert Rijkers
  01:01:35 - 01:01:48 - Carina Gimblett-van Weert
  01:01:48 - 01:01:54 - Sascha van Lent
  01:01:54 - 01:01:57 - Carina Gimblett-van Weert
  01:01:57 - 01:01:59 - Sascha van Lent
  01:02:02 - 01:02:17 - Carina Gimblett-van Weert
  01:02:17 - 01:02:36 - Sascha van Lent
  01:02:36 - 01:02:40 - Carina Gimblett-van Weert
  01:02:40 - 01:03:40 - Willem Swinkels
  01:03:40 - 01:03:45 - Carina Gimblett-van Weert
  01:03:45 - 01:04:09 - Jasper Heijmans
  01:04:09 - 01:04:17 - Carina Gimblett-van Weert
  01:04:17 - 01:04:33 - Wim Aarts
  01:04:33 - 01:04:38 - Carina Gimblett-van Weert
  01:04:38 - 01:05:09 - Geert Rijkers
  01:05:09 - 01:06:45 - Carina Gimblett-van Weert
 10. 9

  Het gedeelte van de Meemortel binnen de bebouwde kom van Budel wordt heringericht. Asfaltdeklaag en riolering worden vervangen en het profiel van de weg wordt verbeterd. Tegelijkertijd met deze wegwerkzaamheden ligt ook het voornemen om de verkeerskundige komgrens, de bebording, te verplaatsen. Door deze komgrens te verplaatsen wordt de verkeersveiligheid verbeterd en neemt de zichtbaarheid hiervan toe.


  Het college stelt voor om de gewijzigde verkeerskundige komgrens op de Meemortel te Budel vast te stellen conform de bijgevoegde tekening.

  02:00:23 - 02:01:26 - Carina Gimblett-van Weert
  02:01:26 - 02:02:02 - Paul Coenegracht
  02:02:02 - 02:02:13 - Carina Gimblett-van Weert
  02:02:14 - 02:02:49 - Willem Swinkels
  02:02:49 - 02:02:56 - Carina Gimblett-van Weert
  02:02:56 - 02:03:10 - Koen van Laarhoven
  02:03:10 - 02:03:15 - Carina Gimblett-van Weert
  02:03:15 - 02:03:22 - Yuri van Buul
  02:03:23 - 02:03:27 - Carina Gimblett-van Weert
  02:03:27 - 02:03:42 - Geert Rijkers
  02:03:42 - 02:04:41 - Carina Gimblett-van Weert
 11. 10

  Binnen de 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven wordt op het gebied van mobiliteit intensief samengewerkt. Om programmatisch te kunnen werken, zijn kaders en werkafspraken nodig. De gemeenteraad heeft een formele rol heeft bij het tot stand komen van de samenwerkingsovereenkomst (SOK), omdat het een lichte gemeenschappelijke regeling is, die samenwerking tussen overheden betreft.


  Het college stelt voor om in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit.

  02:03:49 - 02:04:41 - Carina Gimblett-van Weert
  02:04:41 - 02:04:44 - Eric Peeters
  02:04:44 - 02:04:45 - Carina Gimblett-van Weert
  02:04:48 - 02:04:51 - Carina Gimblett-van Weert
  02:04:51 - 02:05:39 - Eric Peeters
  02:05:39 - 02:05:43 - Carina Gimblett-van Weert
  02:05:43 - 02:06:13 - Peter Beelen
  02:06:13 - 02:06:15 - Carina Gimblett-van Weert
  02:06:18 - 02:06:23 - Carina Gimblett-van Weert
  02:06:23 - 02:06:29 - Jordy Drieman
  02:06:29 - 02:06:37 - Carina Gimblett-van Weert
  02:06:37 - 02:06:54 - Marcel Lemmen
  02:06:54 - 02:06:55 - Carina Gimblett-van Weert
  02:06:55 - 02:07:13 - Marcel Lemmen
  02:07:13 - 02:07:14 - Peter Beelen
  02:07:14 - 02:07:17 - Carina Gimblett-van Weert
  02:07:17 - 02:07:18 - Peter Beelen
  02:07:18 - 02:07:58 - Marcel Lemmen
  02:07:58 - 02:08:00 - Eric Peeters
  02:08:00 - 02:08:47 - Marcel Lemmen
  02:08:47 - 02:08:49 - Eric Peeters
  02:08:49 - 02:08:54 - Carina Gimblett-van Weert
  02:08:54 - 02:09:00 - Marcel Lemmen
  02:09:00 - 02:09:01 - Carina Gimblett-van Weert
  02:09:01 - 02:09:19 - Eric Peeters
  02:09:19 - 02:09:20 - Marcel Lemmen
  02:09:20 - 02:09:23 - Carina Gimblett-van Weert
  02:09:23 - 02:09:24 - Carina Gimblett-van Weert
  02:09:24 - 02:09:49 - Marcel Lemmen
  02:09:49 - 02:09:50 - Eric Peeters
  02:09:50 - 02:09:53 - Carina Gimblett-van Weert
  02:09:53 - 02:10:26 - Eric Peeters
  02:10:26 - 02:10:27 - Carina Gimblett-van Weert
  02:10:27 - 02:10:41 - Marcel Lemmen
  02:10:41 - 02:10:43 - Eric Peeters
  02:10:43 - 02:10:45 - Carina Gimblett-van Weert
  02:10:45 - 02:10:56 - Eric Peeters
  02:10:57 - 02:11:12 - Marcel Lemmen
  02:11:12 - 02:11:13 - Eric Peeters
  02:11:13 - 02:11:30 - Carina Gimblett-van Weert
  02:11:30 - 02:11:50 - Eric Peeters
  02:11:50 - 02:11:54 - Carina Gimblett-van Weert
  02:11:54 - 02:12:05 - Jordy Drieman
  02:12:05 - 02:12:12 - Carina Gimblett-van Weert
  02:12:12 - 02:12:13 - Jasper Heijmans
  02:12:13 - 02:12:19 - Carina Gimblett-van Weert
  02:12:19 - 02:12:22 - Anja van de Burgt-Briels
  02:12:22 - 02:12:25 - Carina Gimblett-van Weert
  02:12:25 - 02:12:42 - Martien Belien
  02:12:42 - 02:14:00 - Carina Gimblett-van Weert
 12. 11

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke Regeling (GR) voor de GGD Brabant Zuidoost (GGD BZO). Op grond van deze GR mag de gemeenteraad zijn zienswijze vóór 8 juni 2024 kenbaar maken op de eerste wijziging programmabegroting 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025.


  Het college stelt voor om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 en de eerste wijziging programmabegroting 2024 van de GGD BZO. Er wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptzienswijzen op deze twee genoemde documenten.

  02:12:54 - 02:14:00 - Carina Gimblett-van Weert
  02:14:00 - 02:14:10 - Jordy Drieman
  02:14:10 - 02:14:11 - Carina Gimblett-van Weert
  02:14:11 - 02:14:39 - Jordy Drieman
  02:14:39 - 02:14:43 - Carina Gimblett-van Weert
  02:14:43 - 02:15:07 - Anja van de Burgt-Briels
  02:15:07 - 02:15:17 - Carina Gimblett-van Weert
  02:15:17 - 02:16:10 - Karel Boonen
  02:16:10 - 02:16:21 - Carina Gimblett-van Weert
  02:16:21 - 02:18:01 - Roland van Kessel
  02:18:01 - 02:18:20 - Carina Gimblett-van Weert
  02:18:20 - 02:18:23 - Eric Peeters
  02:18:23 - 02:18:25 - Carina Gimblett-van Weert
  02:18:25 - 02:18:29 - Jordy Drieman
  02:18:29 - 02:18:30 - Roland van Kessel
  02:18:30 - 02:18:57 - Jordy Drieman
  02:18:57 - 02:19:00 - Carina Gimblett-van Weert
  02:19:00 - 02:19:02 - Jordy Drieman
  02:19:02 - 02:19:05 - Carina Gimblett-van Weert
  02:19:06 - 02:19:09 - Carina Gimblett-van Weert
  02:19:10 - 02:19:18 - Koen van Laarhoven
  02:19:18 - 02:19:24 - Carina Gimblett-van Weert
  02:19:24 - 02:19:28 - Anja van de Burgt-Briels
  02:19:28 - 02:19:29 - Carina Gimblett-van Weert
  02:19:29 - 02:20:01 - Martien Belien
  02:20:01 - 02:21:30 - Carina Gimblett-van Weert
 13. 12

  De gemeente Cranendonck is, samen met 20 andere gemeenten en de Provincie, oprichter en opdrachtgever voor de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). Doel van deze gemeenschappelijke regeling is de verbetering van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht op deze milieuvergunningen en de handhaving daarvan. Dit voorstel heeft betrekking op de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB. De belangrijkste punten zijn het op peil krijgen van het weerstandsvermogen, verhoging van het uurtarief en het ontwikkelbudget voor het robuust krijgen van de organisatie.


  Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd om naar besparingsmogelijkheden te kijken.

  02:20:15 - 02:21:30 - Carina Gimblett-van Weert
  02:21:30 - 02:22:27 - Peter Beelen
  02:22:27 - 02:22:33 - Carina Gimblett-van Weert
  02:22:33 - 02:22:35 - Jordy Drieman
  02:22:35 - 02:22:42 - Peter Beelen
  02:22:42 - 02:23:05 - Wim Aarts
  02:23:05 - 02:23:11 - Carina Gimblett-van Weert
  02:23:11 - 02:23:15 - Martien Belien
  02:23:15 - 02:24:15 - Carina Gimblett-van Weert
 14. 13

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke Regeling (GR) Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Op grond van deze GR mag de gemeenteraad zijn zienswijze vóór 8 juni 2024 kenbaar maken over de ontwerpbegroting 2025.


  Het college stelt voor om een zienswijze in te dienen. Er wordt geadviseerd om een scenario uit te werken met minstens drie mogelijke besparingsmaatregelen vanwege het ravijnjaar 2026 en deze toe te voegen aan de begroting 2025.

  02:23:25 - 02:24:15 - Carina Gimblett-van Weert
  02:24:15 - 02:24:47 - Peter Beelen
  02:24:48 - 02:25:00 - Carina Gimblett-van Weert
  02:25:00 - 02:25:29 - Roland van Kessel
  02:25:29 - 02:25:31 - Karel Boonen
  02:25:31 - 02:26:04 - Roland van Kessel
  02:26:04 - 02:26:18 - Carina Gimblett-van Weert
  02:26:18 - 02:26:58 - Peter Beelen
  02:26:58 - 02:27:11 - Carina Gimblett-van Weert
  02:27:11 - 02:27:12 - Wim Aarts
  02:27:12 - 02:27:14 - Yuri van Buul
  02:27:14 - 02:27:17 - Carina Gimblett-van Weert
  02:27:17 - 02:27:44 - Martien Belien
  02:27:44 - 02:27:52 - Carina Gimblett-van Weert
  02:27:52 - 02:29:07 - Gast 4
  02:29:08 - 02:30:29 - Carina Gimblett-van Weert
 15. 14

  Cranendonck neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven. In dit kader mag de gemeenteraad een zienswijze geven over de begroting inclusief een meerjarenplan 2025-2032 van Brainport Development.


  Het college stelt voor om in te stemmen met de conceptzienswijze op de begroting 2025 van de MRE. In de concept-zienswijze wordt de motivering voor extra middelen aan de MRE op hoofdlijnen ondersteund, maar wordt een kritische kanttekening geplaatst bij de extra middelen ten behoeve van Brainport Development.

  02:29:27 - 02:30:29 - Carina Gimblett-van Weert
  02:30:29 - 02:32:50 - Peter Beelen
  02:32:50 - 02:32:51 - Carina Gimblett-van Weert
  02:32:51 - 02:32:53 - Peter Beelen
  02:32:53 - 02:32:57 - Carina Gimblett-van Weert
  02:32:57 - 02:34:04 - Jordy Drieman
  02:34:05 - 02:34:14 - Carina Gimblett-van Weert
  02:34:15 - 02:35:06 - Koen van Laarhoven
  02:35:06 - 02:35:16 - Carina Gimblett-van Weert
  02:35:16 - 02:35:18 - Carina Gimblett-van Weert
  02:35:18 - 02:35:55 - Yuri van Buul
  02:35:55 - 02:35:58 - Carina Gimblett-van Weert
  02:35:58 - 02:36:00 - Martien Belien
  02:36:00 - 02:36:01 - Carina Gimblett-van Weert
  02:36:01 - 02:36:21 - Martien Belien
  02:36:21 - 02:36:31 - Carina Gimblett-van Weert
  02:36:31 - 02:37:15 - Peter Beelen
  02:37:15 - 02:37:16 - Carina Gimblett-van Weert
  02:37:16 - 02:37:28 - Martien Belien
  02:37:29 - 02:38:46 - Carina Gimblett-van Weert
 16. 15

  Dit voorstel is de laatste stap in de aanpassing van de vier gemeenschappelijke regelingen aan de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr). De vier gemeenschappelijke regelingen zijn:
  - Metropoolregio Eindhoven (MRE),
  - Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGD),
  - Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO),
  - Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).
  Inhoudelijke behandeling heeft in 2023 plaatsgevonden en op 20 september heeft de gemeenteraad zienswijzen ingediend.  Het college stelt voor om met beslispunten één tot en met vier de gemeenschappelijke regelingen te wijzigen. Met beslispunten vijf en zes stemt de gemeenteraad in met de wijziging in MRE en neemt kennis van de aanpassingen van het Statuur Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

  02:37:41 - 02:38:46 - Carina Gimblett-van Weert
  02:38:46 - 02:38:59 - Peter Beelen
  02:38:59 - 02:39:00 - Carina Gimblett-van Weert
  02:39:00 - 02:39:09 - Jordy Drieman
  02:39:09 - 02:39:10 - Peter Beelen
  02:39:10 - 02:39:15 - Carina Gimblett-van Weert
  02:39:15 - 02:39:19 - Koen van Laarhoven
  02:39:19 - 02:39:21 - Carina Gimblett-van Weert
  02:39:21 - 02:39:40 - Yuri van Buul
  02:39:40 - 02:39:41 - Peter Beelen
  02:39:41 - 02:39:45 - Carina Gimblett-van Weert
  02:39:45 - 02:39:47 - Geert Rijkers
  02:39:47 - 02:40:18 - Carina Gimblett-van Weert
 17. 16

  02:40:06 - 02:40:18 - Carina Gimblett-van Weert
  02:40:18 - 02:40:27 - Marcel Lemmen
  02:40:30 - 02:41:00 - Carina Gimblett-van Weert
 18. 17

  02:40:49 - 02:41:00 - Carina Gimblett-van Weert
  02:41:00 - 02:41:39 - Karel Boonen
  02:41:39 - 02:42:09 - Carina Gimblett-van Weert
 19. 18

  02:41:51 - 02:42:09 - Carina Gimblett-van Weert
 20. 19

  02:41:56 - 02:42:09 - Carina Gimblett-van Weert